Je adreswijziging doorgeven? Dit moet je weten!

Als je gaat verhuizen of pas verhuisd bent, wordt je jammer genoeg opgezadeld met een zeer vervelend administratief klusje: je adreswijziging doorgeven aan alle bedrijven waar je klant bent, de overheid, je vrienden, je familie, … . Onderzoek heeft uitgewezen dat verhuizers dit klusje als één van de meest stresserende aspecten aan hun verhuis beschouwen.

Een vrouw die op een stapel verhuisdozen zit en nadenkt over hoe ze haar adreswijziging moet doorgeven en aan wie.

Jammer genoeg kan je dit klusje niet laten liggen. Je adreswijziging doorgeven is helaas noodzakelijk. Want als je je adreswijziging niet aan alle juiste instanties doorgeeft, kan je post namelijk verloren gaan. Verloren post leidt natuurlijk tot heel wat ongewenste en zeer vervelende situaties. Zo zijn er veel verhalen van verhuizers waarvan de rekeningen naar hun vorige adres werden opgestuurd, brandverzekeringen die niet werden overgezet of waterabonnementen die bleven lopen. Met alle gevolgen van dien.

Het is dus uiterst belangrijk om je adreswijziging tijdig door te geven aan de instanties of personen die jou moeten kunnen contacteren via de post, maar wie moet er nu juist geïnformeerd worden over je adreswijziging en wanneer?

Aan wie wanneer je adreswijziging doorgeven

Grofweg zijn er vijf groepen van mensen of instanties die op de hoogte moeten zijn van je adreswijziging. Deze personen/instanties worden meestal op een andere moment gecontacteerd.

 • Overheidsinstanties - Nadat je domicilie is gewijzigd (na je verhuis)
  De meeste overheidsinstanties worden automatisch op de hoogte gebracht van je adreswijziging nadat je domicilie is gewijzigd. Je domicilie kan je pas wijzigen nadat je verhuisd bent en je bij je nieuwe gemeente bent geweest. In veel gevallen zal de gemeente dan een wijkagent sturen om te controleren of je effectief op het nieuwe adres woont.

 • Je werkgever/VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel) - Liefst voor je verhuis
  Uiteraard moet je werkgever op de hoogte worden gebracht van je adreswijziging of als je werkzoekend bent, de VDAB (als je in Vlaanderen woont) of Actiris (als je in Brussel woont). Je contacteert je werkgever of één van deze twee organisaties het best voor je verhuist.

 • Kleine bedrijven en organisaties - Liefst voor je verhuis
  Kleine bedrijven en organisaties breng je ook het best op de hoogte van je nieuwe adres vooraleer je effectief verhuist. Je dit het best niet te vroeg op voorhand omdat het voor kleine organisaties zeer moeilijk is om zulke administratie bij te houden. Stel je maar eens voor dat elk lid van je lokale voetbalclub een jaar op voorhand meedeelt dat hij/zij gaat verhuizen. Tegen dat je effectief verhuist, is de persoon die de administratie van je voetbalclub dit waarschijnlijk al lang vergeten.

 • Vrienden en familie - Liefst voor je verhuis
  Net zoals bij kleine bedrijven en organisaties, geef je je adreswijziging het best voor je verhuis door aan vrienden en familie, maar doe je dit het best niet te lang op voorhand. Anders loop je net zoals bij de kleine bedrijven en organisaties het risico dat je adreswijziging verloren gaat in hun administratie.

 • Grote bedrijven en organisaties - Liefst zo vroeg mogelijk voor je verhuis
  Anders dan bij kleine bedrijven en organisaties, hebben grote bedrijven meestal weinig moeite om je adreswijziging administratief te verwerken. Daarom kan je je adreswijziging al reeds zeer vroeg aan deze doorgeven. Je doet hier meestal goed aan omdat sommige bedrijven je dan ook laten kennismaken met bestaande kortingen of kortingen die er staan aan te komen.

We raden je dus aan om zo vroeg mogelijk voor je verhuis te starten met de grote bedrijven te contacteren. Nadien contacteer je best ook je werkgever (of VDAB of Actiris). Vervolgens geef je je adreswijziging door aan de kleine bedrijven en organisaties en je familie en vrienden. Tenslotte worden bepaalde overheidsinstanties automatisch op de hoogte gebracht van je adreswijziging als je bij je nieuwe gemeente bent geweest.

Er zijn dus vele instanties aan wie je je adreswijziging het best doorgeeft, maar op welke manieren kan je dit allemaal doen en welke hulpmiddelen kan je hiervoor gebruiken?

Een schermafbeelding van Verhuisplan

Hulpmiddeltjes om je adreswijziging door te geven

 • BPost verhuisservice
  Deze dienst stuurt voor een bepaalde tijd en tegen betaling je post door van je oude naar je nieuwe adres. Jammer genoeg is dit een relatief dure oplossing (ongeveer 20 euro per maand) en slechts tijdelijk. Nadat deze service is afgelopen, zal je post niet meer doorgestuurd worden. Je zal je adreswijziging dus sowieso nog moeten doorgeven aan iedereen die je op je nieuwe adres wilt bereiken. Desalniettemin is het handig om deze dienst voor één tot drie maanden te gebruiken. Let wel op dat je aangeeft dat je gegevens niet mogen worden doorverkocht als je deze dienst gebruikt.

 • Het rijksregister
  Als je van domicilie veranderd bent en je nieuwe adres dus in het rijksregister staat, wordt je adreswijziging automatisch doorgegeven aan de meeste overheidsinstellingen. De volgende overheidsinstellingen worden automatisch op de hoogte gebracht: de sociale zekerheidsinstellingen, je kinderbijslagfonds, je ziekenfonds, het OCMW, de arbeidsongevallenverzekeraars, de kassen voor jaarlijkse vakantie, de fondsen voor bestaanszekerheid, de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen en Kind en Gezin.

 • Verhuisplan (deze website)

  Verhuisplan laat je toe om gratis je adreswijziging door te geven aan bedrijven door je privacyrechten uit te oefenen bij de bedrijven die je kiest. Zo wordt verkeerd geadresseerde post en eindeloos zoeken naar verhuisformulieren op de websites van je telecom-, energie-, en andere leveranciers hopelijk verleden tijd.

Met dit alles in het achterhoofd raden we je dus aan om eerst Verhuisplan (gratis) te gebruiken om je adreswijziging aan te kondigen bij de belangrijkste bedrijven in België, nadien de BPost verhuisservice (betalend) aan te vragen voor één tot drie maanden en vervolgens je familie en vrienden op de hoogte te brengen van je nieuwe adreswijziging via mail, Facebook of SMS.

Verhuisplan is dus een nuttig hulpmiddel om je te helpen bij een groot deel van je verhuisadministratie.

Bekijk het item over Verhuisplan op VRT NWS of in Knack.