Start-up Digita maakt handig gebruik van de AVG om verhuizers te helpen.

Verhuisplan, zo heet het platform dat gelanceerd werd door de start-up Digita. Met Verhuisplan kunnen consumenten hun adreswijziging zorgeloos, eenvoudig en gratis doorgeven aan de bedrijven die ze willen. Hiermee wilt het bedrijf voor de consument de bestaande administratie bij een verhuis wegwerken en zo zijn of haar zorgen wegnemen. Door Verhuisplan wordt verkeerd geadresseerde post of het zoekwerk naar een verhuisformulier op een website verleden tijd. Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de AVG wetgeving die consumenten rechten geeft om gegevens bij bedrijven op te vragen, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Verhuisplan zorgt er namelijk voor dat verhuizers makkelijk hun “recht tot gegevensverbetering” kunnen uitoefenen om hun adreswijziging te door te voeren bij bedrijven waar ze klant zijn.

De drie oprichters van Digita. Van links naar rechts: Tom Haegemans, Lauro Vanderborght en Wouter Janssens.

De drie oprichters van Digita. Van links naar rechts: Tom Haegemans, Lauro Vanderborght en Wouter Janssens.

Ook interessant voor bedrijven

Volgens Lauro Vanderborght, een van de drie oprichters van Digita, wordt de online dienst positief onthaald door de bedrijven die al dan niet vrijwillig op de lijst van Verhuisplan staan. “De bedrijven waarmee al contacten zijn gelegd, zijn meestal dolenthousiast. Doordat bedrijven adresupdates ontvangen van consumenten, verbetert namelijk de datakwaliteit van hun klantenbestand. Bovendien kunnen bedrijven door met ons samen te werken ook operationele kosten vermijden”. De start-up geeft mee dat niet alle bedrijven die op de lijst van Verhuisplan staan dit initiatief even enthousiast onthalen. "We vermoeden dat dit komt omdat het allemaal nogal nieuw is en het niet eenvoudig is voor bedrijven om controle over persoonsgegevens uit handen te geven. We geloven wel dat we uiteindelijk ook de sceptici mee aan boord kunnen krijgen", aldus de oprichters.

Data niet langer bijhouden dan nodig

Digita wilt zichzelf positioneren als een bedrijf dat ethisch verantwoorde omgang met persoonsdata wil stimuleren. “Wat we absoluut niet willen doen één grote databank aanleggen. Na een verhuis verwijderen we dan ook alle persoonsgegevens uit onze systemen en bovendien verkopen we de gegevens niet door. We zijn enkel maar een doorgeefluik om de consument te helpen om zijn of haar gegevens door te spelen naar de bedrijven die hij of zij kiest. Dit zorgt ervoor dat de privacy van de consument niet in het gedrang komt.”, aldus Tom Haegemans van Digita en tevens professor aan de KU Leuven. “In tijden waarin consumenten zich alsmaar bewuster worden van het belang van hun privacy en schandalen zoals Cambridge Analytica alsmaar vaker voorkomen is het ook niet meer dan normaal dat de consument goed geïnformeerd wordt en zelf kan aangeven wie wel of niet zijn of haar data mag ontvangen”.

Meer dan een verhuisplatform

Het bedrijf biedt meer aan dan enkel een verhuisplatform zegt Wouter Janssens, verantwoordelijk voor alles rond technologie binnen Digita. “De missie van het bedrijf is namelijk om consumenten en bedrijven informatie te laten delen zonder dat ze zich zorgen te hoeven maken. Om dit te bewerkstelligen bouwen we digitale platformen waarmee er op een transparante manier gegevens kunnen worden gedeeld”. De technologie die gebruikt werd om Verhuisplan te ontwikkelen, kan dus ook dienen om nog meer van zulke platformen te bouwen op een open ecosysteem waardoor elke consument toegang kan krijgen tot zijn of haar virtuele datakluisje. Om het nut voor de consument van onze technologie vanaf het begin duidelijk te maken, begint Digita niet met een moeilijk begrijpbaar platform, maar wel met Verhuisplan. “De reden waarom je Verhuisplan zou gebruiken is namelijk zeer duidelijk: zorgeloos je nieuwe contactinformatie delen wanneer je verhuist.” zegt Wouter Janssens.

Er verhuizen elk jaar meer dan 1.000.000 mensen in België waarvan de start-up een groot deel wilt overtuigen om het platform te gebruiken. Bovendien wilt Digita samenwerken met andere bedrijven om nog meer platformen zoals Verhuisplan te bouwen. Om deze doelstellingen te bereiken worden de oprichters van het bedrijf bijgestaan door een adviesraad van ervaren professionals (zoals o.a. Ingrid Gonnissen en Pieter De Leenheer) en is het bedrijf van plan durfkapitaal op te halen. Meer informatie over Digita kan je vinden op www.digita.ai en wie zelf zijn verhuis wil doorgeven kan dat doen op www.verhuisplan.be.

Pressroom